OBS! Nettleseren din er utdatert. Vi anbefaler at du laster ned en annen, moderne nettleser som Google Chrome, Firefox eller Microsoft Edge.

IMPORTANT! Your browser is out of date. We recommend that you download a more modern browser like Google Chrome, Firefox or Microsoft Edge.

Du er her:

Rett til et trygt og godt skolemiljø

Du har rett til å ha et trygt og godt skolemiljø som fremmer helse, trivsel og læring. Det er din egen opplevelse av hvordan du har det på skolen, som er avgjørende.

Du kan varsle om at du selv eller en annen elev opplever å ikke ha det trygt og godt på skolen. 

Slik melder du fra

Hvis du ikke har det bra på skolen, er det viktig at du eller foreldrene dine melder fra. Dere kan melde fra ved å bruke den elektroniske mobbeknappen, som er en elektronisk varslingskanal for elever, foreldre og foresatte. Klikk på linken under for å komme direkte til mobbeknappen. 

Meld fra om mobbing 

Du kan også gjerne snakke med kontaktlærer eller en ansatt på skolen, men nøl heller ikke med å ta kontakt med rektor. Du kan også ta kontakt med elevtjenesten eller skolehelsetjenesten eller elev-, lærling-, og mobbeombudet i Nordland.

Hva skal skolen gjøre?

Rektor skal ta deg på alvor og skolen må undersøke det som har skjedd. De voksne på skolen skal gjøre alt de kan for å hjelpe deg. Skolen skal ta tak i saken din innen det har gått en uke. Deretter skal skolen lage en skriftlig plan for hvordan de skal hjelpe deg. Du kan være med på å lage planen hvis du ønsker det.

Du har rett til å bli hørt, og hva som vil være til det beste for deg skal være et grunnleggende hensyn i skolens arbeid. Skolen må ta hensyn til barnets beste i alle vurderinger og handlinger for å oppfylle aktivitetsplikten.

Si fra til Statsforvalteren hvis skolen ikke gjør nok

Hvis skolen bruker mer enn en uke på å gjøre noe med saken, kan du kontakte Statsforvalteren i Nordland. Det samme gjelder hvis du føler at skolen ikke tar deg på alvor.

Mer informasjon

På nullmobbing.no finner du mer informasjon om hvilke rettigheter du og dine foreldre har, og hva man kan gjøre hvis man opplever mobbing. Se også Utdanningsdirektoratets informasjonsside til elever og foreldre om skolemiljø. Krav til elevens skolemiljø fremgår av opplæringsloven kapittel 9 A.

Informasjonssiden til Utdanningsdirektoratet hvor det ligger lenke til informasjonsskriv på sørsamisk, nordsamisk, arabisk, engelsk, farsi, fransk, kurdisk, polsk, russisk, somali, tyrkisk, urdu og vietnamesisk.
Informasjon til elever og foreldre om skolemiljø (udir.no)

Opplæringslovens regler om skolemiljø:
Lov om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa (opplæringslova) - Kapittel 9 A. Elevane sitt skolemiljø - Lovdata.