OBS! Nettleseren din er utdatert. Vi anbefaler at du laster ned en annen, moderne nettleser som Google Chrome, Firefox eller Microsoft Edge.

IMPORTANT! Your browser is out of date. We recommend that you download a more modern browser like Google Chrome, Firefox or Microsoft Edge.

Du er her:

Skolens avtale med russen

Skolen ønsker at alle avgangselever får en fin russetid. Du som avgangselev har også et ansvar for at alle skolens elever opplever et trygt, godt og inkluderende skolemiljø.

Hver videregående skole i Nordland har en avtale med avgangselevene. Avtalen inngås mellom skolens ledelse og russestyret og/eller elevrådsstyret. Her finner dere et eksempel på hvordan en slik avtale kan se ut:

 

Avtale mellom russen 2024 og _______ videregående skole

Skolens ordensreglement og opplæringsloven kapittel 9 A gjelder fullt og helt for alle elever, også russen.

Russen og skolen er i tillegg enige om følgende:

  1. Hver enkelt skal bidra til at alle føler seg inkludert i russetiden. Både arrangementer og eventuelle grupper skal i størst mulig grad være åpne for alle.
  2. Skolen skal jobbe sammen med elevene for å bidra til en inkluderende russetid.
  3. Skolen stiller klasserom til disposisjon når russen skal avholde møter og lignende på dagtid. Russen er ansvarlig for at rommene er ryddige etter møtene.
  4. Felles russedåp for russ av alle farger er _______ (sett inn dato)
  5. Russen sender forslag til russeknuter til politiet og skolen som gir tilbakemeldinger.
  6. Skolen arrangerer møter mellom avgangselevene og politi/helsesøster, foreldremøte for avgangselevene, og er tilgjengelig for ytterligere veiledning.
  7. Hærverk/tilgrising blir anmeldt. Ansvar for opprydding samt dekning av kostnader ved oppryddingen, vurderes i hvert enkelt tilfelle.
  8. Det er ikke tillatt å ha vanngevær, vannpistoler og lignende inne i skolebygget eller andre lokaler skolen bruker. Russen skal ikke invitere til/delta i vannkrig på skolens område. 
  9. Det skal ikke forekomme noen form for svartelisting/mobbing/trakassering av medelever, og russestyret skal arbeide aktivt mot dette. Såkalt terroruke skal ikke avholdes.
  10. Kommersielle aktører har ikke anledning til å drive promotering og salg av produkter på skolens område i skoletiden.

 

Sted: _____________________                Dato: _______

 

 

Rektor: ___________________ For russen: ______________________

 

Avtalemalen er basert på avtale inngått ved Vest-Lofoten videregående skole og kontraktsmal utviklet av Trøndelag fylkeskommune.