OBS! Nettleseren din er utdatert. Vi anbefaler at du laster ned en annen, moderne nettleser som Google Chrome, Firefox eller Microsoft Edge.

IMPORTANT! Your browser is out of date. We recommend that you download a more modern browser like Google Chrome, Firefox or Microsoft Edge.

Du er her:

Elevtjenesten

Skolens elevtjeneste består av rådgivere, miljøterapeut, ansvarlige for skolens oppfølgingstjeneste (OT) og særskilt tilrettelagt opplæring (STO). Rektor er leder for skolens elevtjeneste. Elevtjenesten jobber i nært samarbeid med den kommunale skolehelsetjenesten og pedagogisk-psykologisk tjeneste (PPT).

Elevtjenesten har som mål å følge opp elever som av ulike årsaker har behov for ekstra oppfølging for å kunne fullføre og bestå videregående opplæring. Elevtjenesten skal hjelpe elever med personlige, sosiale og faglige utfordringer - samt bistå elevene med informasjon om utdanning og yrkesvalg.

Foreldresamarbeid

Elevtjenesten ønsker et tett samarbeid med foresatte, og spesielt foresatte til elever som bor på hybel. Oppstår det vanskeligheter som har innflytelse på elevenes skolesituasjon, ønsker vi å bli kontaktet.

Det er kontaktlærer som i første omgang er bindeleddet mellom hjem og skole.